معاینات دوره ای نیروگاه شهید منتظرقائم

نیروگاه شهید منتظر قائم با تعداد حدودا ۶۰۰ نفر پرسنل در استان البرز در سال جاری با همکاری مرکز تخصصی طب کار فردیس معاینات پرسنل خود را بصورت سیستمی با استفاده از نرم افزار طب کار هویاطب انجام داد. در این معاینه کلیه بخش های معاینه شامل پذیرش، اپتومتری، ادیومتری ، ویزیت پزشک در محل نیروگاه با استفاده از تجهیزات الکترونیکی انجام شد و کارشناس صنعت نیز با استفاده از اپلیکیشن اندرویدی هویاطب بصورت لحظه ای معاینات را رصد نمود.

Share:

ارسال یک پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.