قابلیت صدور قبض

در نسخه جدید نرم افزار طب کار هویاطب اپراتور واحد پذیرش کلینیک طب کار می تواند با انتخاب آیتم های معاینه و آزمایشات مربوط به فرد، قبض صادر شده را بهمراه تمامی جزئیات معاینه و صورتحساب مالی پرینت گرفته و به فرد تحویل دهد. برای بخش های مختلف معاینه شامل اپتومتری، ادیومتری، اسپیرومتری، ویزیت پزشک، نظریه نهایی، کارشناسی بهداشت حرفه ای و آزمایشات نیز بصورت جداگانه با شماره قبض جداگانه قابل صدور می باشند. پرینت مربوطه در انواع پرینترها (حرارتی، لیزری و …) میسر می باشد.

Share:

ارسال یک پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.