جهت شکیل تر شدن پرونده های طب کار امکان پرینت پرونده های مصوب وزارت بهداشت علاوه بر فرم A4 که سابقا در نرم افزار طب کار هویاطب وجود داشت، فرم A3 نیز طراحی شد. بدین ترتیب با استفاده از پرینترهای A3 در هر برگ چهار صفحه چاپ شده و فرم های معاینه همچون یک پرونده درون پوشه قرار میگیرد.

Share:

ارسال یک پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.